PORTO   Tel: +351 227 669 970

BARCELONA   Tef:.+34 637 51 73 55

R. Dr. Manuel Pereira da Silva 236, 4200-389 Porto, Portugal

Carrer de Sant Mateu 9 | 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanya

© 2019 por LIVENSA LIVING. Mercado Digital.

AVÍS LEGAL

Li agraïm que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència a la nostra Web sigui la millor possible.

 

Per accedir als nostres serveis, declara que és major d’edat i que té la capacitat legal suficient per la utilització dels nostres serveis, d’acord amb la seva llei nacional. L’accés i la navegació en el lloc web, o la utilització dels seus serveis, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cada una de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per determinades promocions, així com de les Polítiques de Privacitat i de Cookies, relacionades amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Si us plau, li recomanem que les llegeixi amb atenció per tal de conèixer quina tipologia de dades es recullen a través de la nostra pàgina web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb el tractament de les dades l’hi concerneixen.

 

1.- Informació Legal.

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que LIVENSALIVING és una marca registrada per WPC REIT Branding 38 B.V. amb domicili social a Strawinskylaan 741,1077XX, Amsterdam.

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic.

RESIDÈNCIA BARCELONA

 

DOMICILI SOCIAL
TEGDAR INVEST, S.L.U, B-66949355

RAÓ SOCIAL

Calle Nanclares de Oca, 1B, 28022, Madrid

CORREU ELECTRÒNIC

barcelona@livensaliving.com

TELÈFON DE CONTACTE

+ 34 673 622 207

RESIDÈNCIA PORTO

DOMICILI SOCIAL
PORTO CSH PORTO 2, UNIPESSOAL LDA, (PT513883673)

RAÓ SOCIAL

Avenida D Joao II Nº 46 4A, 1990-095 Lisboa

CORREU ELECTRÒNIC

porto@livensaliving.com

TELÈFON DE CONTACTE

+ 351 961 372 753

L’accés a la pàgina web suposa l’acceptació expressa de les presents Condicions Generals d’Ús per part de l’Usuari, que podran ser modificades de forma total, parcial, o substituïdes per altres, pel seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedeixi a les presents condicions de forma periòdica per tal de comprovar les seves possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

 

2.- Condicions Generals d’Ús

 

Les següents Condicions Generals regulen la utilització i l’accés al portal Web, la finalitat de les quals és establir pautes de bon ús i comportament. LIVENSALIVING posa a disposició dels usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen a la Web. A través d’aquesta, l’Usuari té accés a la informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.  

 

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina web són realitzades, proporcionades i actualitzades per Proveïdors i terceres empreses. LIVENSALIVING no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions, ni assumeix cap obligació sobre els mateixos.

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas a les Condicions Particulars que es puguin establir per l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als demés usuaris de la mateixa.

 

En cas d’incompliment total i/o parcial de l’Usuari de les presents Condicions Generals d’Ús, LIVENSALIVING es reserva el dret a denegar l’accés a la Web, sense necessitat de previ avís a l’Usuari.

 

 

3.- Obligacions Generals de l’Usuari

 

L'Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d'Ús, s'obliga expressament a:

  • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.

  • Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al seu nom d'Usuari, sent responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers.

  • No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres Usuaris com de terceres empreses alienes a LIVENSALIVING.

  • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb fins il·lícits i/o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de LIVENSALIVING, els seus usuaris i/o tercers.

  • No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de LIVENSALIVING.

 

L'Usuari respondrà del tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que LIVENSALIVING o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d'aquestes “Condicions Generals d'Ús” o de la llei en relació a l'accés i/o utilització de la pàgina.

 

 

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels quals siguin titulars tercers que autoritzen el propietari a la seva utilització, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals LIVENSALIVING és titular o ostenta l’autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d'aquestes.

 

L’ Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. LIVENSALIVING autoritza l'Usuari a visualitzar la informació inclosa en aquest lloc web, així com a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de LIVENSALIVING o dels legítims titulars d'aquests.

 

L'Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i sigui quina sigui la seva finalitat.

 

5.- Enllaços

 

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers, s’han establert únicament com una utilitat per l’Usuari. LIVENSALIVING no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

 

LIVENSALIVING no assumeix cap responsabilitat derivada de la existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i els continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre menció de continguts externa a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre LIVENSALIVING i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs web on es trobin.

 

Per a realitzar enllaços amb la pàgina web, serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

 

6.- Responsabilitat.

 

LIVENSALIVING no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet.

LIVENSALIVING no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de LIVENSALIVING.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de LIVENSALIVING

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

 

LIVENSALIVING no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i de tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a LIVENSALIVING que comporti o pugui suposar la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem incorporat en un document a part: Política de Privacitat.

 

8.- Legislació.

 

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. L’usuari, pel mer fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat, atorga de forma irrevocable el seu consentiment a que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb la seva utilització d’aquest Lloc o la navegació realitzada per el mateix.

 

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per l’existència del mateix, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.